Herenboeren-nieuws nr 2
februari 2021

Agenda

 
Alle rondwandelingen in Boxtel zijn voorlopig afgelast.
 

Budgetneutraal naar een Nederland met 50% natuur - het kan!

Is er een toekomstvisie voor een mooi, schoon en welvarend Nederland? Is de transitie die nodig is haalbaar en betaalbaar? En kunnen zij die het meest moeten veranderen daar vrijwillig aan meedoen, omdat ook hun perspectief en een gulle compensatie wordt geboden? Iman Stratenus, partner bij de Future Firm, en Folef van Nispen, uitgever bij Home Academy Publishers, denken van wel en sloegen de handen ineen.
Lees meer

Draag bij aan natuurvriendelijk boeren,
koop een Aardpeer-obligatie!

Staat je spaargeld ergens geld te kosten? Overweeg dan een obligatie van Aardpeer. Met het geld dat door de obligaties beschikbaar komt, koopt Aardpeer grond op in Nederland, die ze vervolgens onder de pachtprijs verpachten aan boeren die natuurherstellend en bodemvriendelijk willen boeren. Een van de enthousiaste initiatiefnemers is niemand minder dan de bedenker en oprichter van Herenboeren: Geert van der Veer.
Lees meer

Zembla: Rabo medeverantwoordelijk voor huidige landbouwsysteem dat niet bijdraagt aan verbetering van bodem, biodiversiteit en natuur

Het boerenland is er slecht aan toe. Decennia van intensieve landbouw hebben de bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit sterk gereduceerd. Op de site van Zembla staat het volgende te lezen: In Zembla erkent Rabobank voor het eerst dat de bank hier mede verantwoordelijk voor is. “Als je alleen focust op de crisis in de landbouw, dan zijn wij natuurlijk de financier van de landbouw zoals die nu is”, zegt Bas Rüter, directeur duurzaamheid. “En dat betekent ook dat de problemen die daarmee samenhangen door ons gefinancierd worden. Wij dragen als bank medeverantwoordelijkheid voor hoe het systeem nu is.”
Lees meer

Voor de mooist mogelijke toekomst!

Dat is de slogan waarmee de site van het ‘Lab Toekomstige Generaties’ je meteen tegemoettreedt, zodra je ‘m opent. Dit mooie initiatief streeft ernaar het welzijn van toekomstige generaties mee te laten wegen bij belangrijke beslissingen in Nederland en in de rest van de wereld. “We willen dat de samenleving waarin de volgende zeven generaties terechtkomen inclusief en duurzaam is. We werken aan de hand van verschillende instrumenten en methodieken aan enkele kwesties die van invloed zijn op de toekomstige generaties,” aldus de introductie op de site. Organisaties, maar ook particulieren met een goed idee voor een wereld die rekening houdt met minstens zeven generaties ‘to come’, kunnen dit indienen bij het Lab.
Lees meer

Biltse Herenboeren trekken stekker uit landbouwproject [RTV Utrecht]

Na een aantal jaren heel hard werken trekt Herenboeren De Bilt op de locatie die zij gevonden hadden, toch de stekker eruit. Het leek allemaal zo goed te lukken - genoeg leden, enthousiaste wethouder, geschikte grond op een fijne locatie. En toch kwam het niet rond; ze kregen de benodigde vergunningen met de gemeente niet geregeld. Raadsleden van GroenLinks laten het er nog niet bij zitten en gaan alsnog kijken of er niet toch een oplossing gevonden kan worden. Laten we hopen dat dit lukt, en dat de kartrekkers van De Bilt er anders in slagen elders grond te vinden, waar het met de vergunningen wel lukt!
RTV Utrecht (youtube)

Dit is de nieuwsbrief van Herenboeren Soest e.o. die iedere maand verschijnt. Je ontvangt Herenboerennieuws omdat je aangaf interesse te hebben in gezond, lekker en duurzaam voedsel dat van dichtbij komt.

Contactgegevens:
soest@herenboeren.nl
T 06-53789002 (Henk Vroom)

Je kunt je hier uitschrijven.